Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library

Η περί του ασυμβιβάστου ιερατικής και κοσμικής εξουσίας ομοφωνία των Ι. Κανόνων :

Μπούμης, Παναγιώτης Ι., 1934-

Η περί του ασυμβιβάστου ιερατικής και κοσμικής εξουσίας ομοφωνία των Ι. Κανόνων : συμβολή εις την κωδικοποιήσην των ι. κανόνων / Παναγιώτου Θ. Μπούμη. - Αθήναι : [χ.ε.], 1971 - 18, [1] σ. , 25 εκ.

Ανάτυπον εκ του "Αρχείου Εκκλησιαστικού και Κανονικού Δικαίου".
Koha by