Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library

Ο διάλογος μεταξύ της Ορθοδόξου και Παλαιοκαθολικής Εκκλησίας /

Κονιδάρης, Γεράσιμος Ι., 1905-1987.

Ο διάλογος μεταξύ της Ορθοδόξου και Παλαιοκαθολικής Εκκλησίας / Γερασίμου Ι. Κονιδάρη. - Αθήναι : [χ.ε.], 1967 - σ, [548]-555 , 24 εκ.

Ανατύπωσις εκ του περιοδικού "Παρνασσός", τόμ. Θ', αριθ. 4.

Περιέχει βιβλιογραφικές παραπομπές.
Koha by