Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library

Κριτική και ερμηνευτική διασάφησις του υπ' αριθ. 6 στίχου των ελεγειών του Θεόγνιδος /

Μερεντίτης, Κωνσταντίνος Ιω., 1906-2000.

Κριτική και ερμηνευτική διασάφησις του υπ' αριθ. 6 στίχου των ελεγειών του Θεόγνιδος / Κωνσταντίνου Ιω. Μερεντίτου. - Εν Αθήναις : Τυπογραφείο Ανδ. Σιδέρη & Σιας, 1954 - σ. [242]-254 , 24 εκ.

Ανάτυπον εκ του περιοδικού "Πλάτων" 9 (1953) 242 κέξξ.

Περιέχει βιβλιογραφικές παραπομπές.
Koha by