Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library

Ο θάνατος του μυθικού βασιλέως της Θράκης Λυκούργου εν τη κλασσική γραμματεία /

Μερεντίτης, Κωνσταντίνος Ιω., 1906-2000.

Ο θάνατος του μυθικού βασιλέως της Θράκης Λυκούργου εν τη κλασσική γραμματεία / Κωνσταντίνου Ιω. Μερεντίτου. - Εν Αθήναις : [Εκ του τυπογραφείου Ανδρέου Σιδέρη], 1957. - [37] σ. , 24 εκ.

Ανάτυπον εκ του περιοδικού "Πλάτων" 16 (1957) 88κεξξ.

Περιέχει βιβλιογραφικές παραπομπές.
Koha by