Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library

Η Καινή Διαθήκη του Κυρίου και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού :

Η Καινή Διαθήκη του Κυρίου και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού : Δίγλωττος, Τούτ' έστι, το Θείον Αρχέτυπον και η αυτού μετάφρασις εις κοινήν διάλεκτον. Μετά πολλής επιμελείας διορθωθέντα, και νεωστί μετατυπωθέντα. - [Λονδίνω?] : [Εξετυπώθη παρά Ιωάννου Τυλίγγου και Ιωσήφ Σ. Ούγου], Εξετυπώθη έτει από της του Ιησού Χριστού Ενσαρκώσεως αωκδ', 1824. - 4χ.α.+1106 σ. , 17 εκ.

Δίστηλο. Έκδοση της Βιβλικής Εταιρείας (British and Foreign Bible Society)

ΓΜ, *1429. ΦΗ, *1824.25


Το βιβλίο διατίθεται και σε ψηφιακή μορφή.


Greek imprints--Publishing--History--England--London--19th century.
Koha by