Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library

Διαθήκαι ευεργετών της πόλεως της Κοζάνης :

Δελιαλής, Νικόλαος Π., 1895-1979.

Διαθήκαι ευεργετών της πόλεως της Κοζάνης : μετά βιογραφικών σημειώσεων σχολίων και εικόνων εκτός κειμένου / εκδιδόμεναι υπό Νικ. Π. Δελιαλή, τ. εφόρου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης. - Θεσσαλονίκη : [Εκτύπωσις: Ν. Νικολαϊδης], 1970 - 54, [2] σ. εικ. , 25 εκ.
Koha by