Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library

Η θέσις του ατόμου εν τη Παλαιά Διαθήκη :

Μπρατσιώτης, Νικόλαος Π.

Η θέσις του ατόμου εν τη Παλαιά Διαθήκη : II. Η ανθρωπολογία της Π. Διαθήκης :Α'. Ο άνθρωπος ως θείον δημιούργημα / Νικολάου Π. Μπρατσιώτου. - Εν Αθήναις : [χ.ε.], 1964 - 59 σ. , 25 εκ.

Δωρεά Βασιλείου Μ. Βέλλα.
Koha by