Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library

Friedrich Heiler :

Φιλιππίδης, Λεωνίδας Ιω., 1898-1973.

Friedrich Heiler : ο διαπρεπής θεολόγος θρησκειολόγος en Marburg / Λεωνίδου Ιω. Φιλιππίδου. - Αθήναι : [χ.ε.], 1962. - 23 σ. , 24 εκ.

Ανάτυπον εκ του περιοδικού "Θεολογία". "Επί τη 70η επετείω των γενεθλίων του".


Heiler, Friedrich, 1892-1967.
Koha by