Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library

Λεξικόν της Γαλλικής γλώσσης /

Ζαλίκογλου, Γρηγόριος Γεωργίου.

Λεξικόν της Γαλλικής γλώσσης / Dictionnaire Francois-Grec παρά Γρηγορίου Γ. Ζαλίκογλου Θεσσαλονικέως. - Εν Παρισσίοις : Παρά Τυπογράφω, Ι. Μ. Εβεράρτω, 1809. - ξή, 576 σ. , 21 εκ.

Ψευδότιτλος: Dictionnaire François-Grec.

ΦΗ, *1809.30


Το βιβλίο διατίθεται και σε ψηφιακή μορφή.


French language--Dictionaries--Greek.
Greek imprints--Publishing--History--France--Paris--19th century.
Authors, Greek (Modern)--19th century.
Koha by