Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library

Γεώργιος - Γεννάδιος Κουρτέσης ο Σχολάριος /

Μπόνης, Κωνσταντίνος Γ., 1905-1990.

Γεώργιος - Γεννάδιος Κουρτέσης ο Σχολάριος / Κωνσταντίνου Γ. Μπόνη Δρ Θ. και Φ. Τακτικού Καθηγητού της Εκκλησιαστικής Λογοτεχνίας εν τη Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. - Αθήναι : [χ.ε.], 1953 - 16 σ. , 25 εκ.
Koha by