Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library

Μεγάλαι φυσιογνωμίαι της Ορθοδόξου Εκκλησίας :

Θωμόπουλος, Σώζων.

Μεγάλαι φυσιογνωμίαι της Ορθοδόξου Εκκλησίας : ο Μητροπολίτης Κορινθίας Μιχαήλ / Σωζ. Θωμοπούλου. - Αθήναι : [Εκτύπωσις: Χρ. Λούκου], 1965 - 32 σ. : εικ. , 25 εκ.

Δωρεά Χρήστ. Σ. Σολομωνίδη.
Koha by