Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library

Βασίλειος Χ. Ιωαννίδης :

Σιώτης, Μάρκος Α., 1912-2003.

Βασίλειος Χ. Ιωαννίδης : εις μνημόσυνον / Μάρκου Α. Σιώτου, Καθηγητού της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. - Εν Αθήναις : [χ.ε.], 1964 - 16 σ. , 25 εκ.
Koha by