Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library

Λογοδοσία του έτους 1933 έτος 27ον /

Λογοδοσία του έτους 1933 έτος 27ον / Οίκος Τυφλών εταιρεία προς εκπαίδευσιν και προστασίαν των τυφλών. - Εν Αθήναις : Τύποις "Φοίνικος", 1934 - 34, [2] σ. , 23 εκ.

Υπέρτιτλος: Οίκος Τυφλών, εταιρεία προς εκπαίδευσιν και προστασίαν των τυφλών.
Koha by