Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library

Έκθεσις διαχειρίσεως του ορφανοτροφείου Γεωργίου και Αικατερίνης Χατζηκώνστα διά το έτος 1930.

Έκθεσις διαχειρίσεως του ορφανοτροφείου Γεωργίου και Αικατερίνης Χατζηκώνστα διά το έτος 1930. - Εν Αθήναις : Τύποις "Φοίνικος" , 1931 - 67, [6] σ. , 23 εκ.
Koha by