Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library

Ο Σκοπός Ανατολικής Θράκης /

Απόστολος Δημοσθ. Ψαθάς - Βασιλική Μητρακλή - Ψαθά

Ο Σκοπός Ανατολικής Θράκης / υπό Αποστόλου Δημοσθένους Ψαθά και Βασιλικής Μητρακλή - Ψαθά. - Αθήναι : [Εταιρία Θρακικών Μελετών], 1970 - σ. [219]-[377] , 24 εκ.

Αρχείον Θράκης: Ιδρυτής Πολύδωρος Παπαχριστοδούλου. Αριθμός 173 ανατύπου εκ του 35ου τόμου του Αρχείου Θράκης.
Koha by