Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library

Αι της Κ. Δ. ορθόδοξοι ερμηνευτικαί αρχαί και μέθοδοι και αι θεολογικαί των προϋποθέσεις /

Αντωνιάδης, Ευάγγελος Β., Αρχιμανδρίτης, 1882-1962.

Αι της Κ. Δ. ορθόδοξοι ερμηνευτικαί αρχαί και μέθοδοι και αι θεολογικαί των προϋποθέσεις / Ευάγγελου Αντωνιάδου, Έκτακτου Καθηγητού της Ερμηνευτικής εν τη Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. - Εν Αθήναις : [Τύποις "Φοίνικος"], 1937 - 41 σ. , 25 εκ.

Ανάτυπον εκ της Επιστ. Επετηρίδος της Θεολ. Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών (1937). Δωρεά Βασιλείου Μ. Βέλλα.
Koha by