Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library

Ο κώδικας των Ευαγγελίων :

Δεσπότης, Σωτήριος Σ.

Ο κώδικας των Ευαγγελίων : εισαγωγή στα συνοπτικά Ευαγγέλια και πρακτική μέθοδος ερμηνείας τους / Σωτήριος Σ. Δεσπότης. - [Αθήνα] : Εκδόσεις Άθως, [2007] - 489 σ. , 24 εκ.

Περιέχει βιβλιογραφία.

9789606677144


Bible.--New Testament.--Gospels--Criticism, interpretation, etc.
Bible.--Νew Τestament.--Gospels--Hermeneutics.
Bible.--Νew Τestament.--Gospels--Introductions.
Bible.--Νew Τestament.--Gospels--Commentaries.

Αγία Γραφή
Koha by