Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library

Το οργανωτικό πρότυπο του Παχωμιανού Κοινοβίου /

Βαρλάς, Μακάριος, Αρχιμανδρίτης, απεβ. 2006.

Το οργανωτικό πρότυπο του Παχωμιανού Κοινοβίου / Αρχιμ. Μακαρίου Βαρλά. - Θεσσαλονίκη : [Γραφικές Τέχνες Ανδρονάκη], 1990. - 40 σ., [3] σ. : εικ. ; 24 εκ.

Περιέχει βιβλιογραφία.


Monastic and religious life.
Orthodox Eastern monasticism and religious orders--Orthodox Eastern.
Koha by