Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library

Αφιέρωμα εις τον ιδρυτήν και διευθυντήν του περιοδικού αοίδιμον φιλόλογον καθηγητήν Ιωάννην Γ. Κολλάρον :

Αφιέρωμα εις τον ιδρυτήν και διευθυντήν του περιοδικού αοίδιμον φιλόλογον καθηγητήν Ιωάννην Γ. Κολλάρον : 1921-1983. - [Αθήναι] : [Ριζάρειος Εκκλησιαστική Σχολή], 1983. - 24 σ. , εικ. , 24 εκ.

Πρόκειται για αφιέρωμα από το περιοδικό των Ιεροσπουδαστών της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής. Ριζάρειος Φωνή, Αριθ. φύλλου 5, 2 Δεκεμβρίου 1983.


Κολλάρος, Ιωάννης Γ., 1921-1983.
Koha by