Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library

Η διαδικασία της εκλογής των Επισκόπων :

Μπούμης, Παναγιώτης Ι., 1934-

Η διαδικασία της εκλογής των Επισκόπων : Η έννοια του "ψήφω κλήρου και λαού" / Υπό Παναγιώτου Ι. Μπούμη. - Αθήναι : [χ.ε.], 2004. - 31 σ. , 24 εκ.

Ανάτυπο από το περιοδ. "Θεολογία", τόμ. 75 (2004), σελ. 105-130 (στο ορθό η σελ. 111/7).

Περιέχει βιβλιογραφικές υποσημειώσεις.


Orthodox Eastern Church--Bishops.
Koha by