Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library

Εγχειρίδιον φορολογικού δικαίου /

Κοφινάς, Γεώργιος Ν., 1869-1949.

Εγχειρίδιον φορολογικού δικαίου / Γεωργίου Ν. Κοφίνα. - Εν Αθήναις : Τυπογραφείον "Εστία", 1929. - Τ. , 24 εκ.

Βιβλίον πρώτον. Γενικαί αρχαί. Τεύχος Α'. Ουσιαστικόν φορολογικόν δίκαιον εν γένει -- Τεύχος Β'. Μέρος 2ον. Δικονομικό φορολογικό δίκαιον εν γένει -- Μέρος 3ον. Ποινικόν φορολογικόν δίκαιον εν γένει.


Taxation--Law and legislation--Greece.
Koha by