Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library

Η Κοσμογονία κατά την Αγίαν Γραφήν και τους αρχαίους Έλληνας :

Λώλης, Σοφοκλής Δ.

Η Κοσμογονία κατά την Αγίαν Γραφήν και τους αρχαίους Έλληνας : γένεσις-μυθολογία / Σοφοκλέους Δ. Λώλη. - Θεσσαλονίκη : Τύποις Εκδοτικού Οίκου Μιχ. Τριανταφύλλου, 1937. - 62, [1] σ. , 24 εκ.

Ανατύπωσις εκ του Περιοδικού "Γρηγόριος ο Παλαμάς".

Περιέχει βιβλιογραφικές παραπομπές.


Cosmogony, Biblical.
Koha by