Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library

Ο θεσμός των Συγκέλλων εν τω Οικουμενικώ Πατριαρχείω :

Ιεζεκιήλ, Βελανιδιώτης, Μητροπολίτης Θεσσαλιώτιδος. 1874-1953.

Ο θεσμός των Συγκέλλων εν τω Οικουμενικώ Πατριαρχείω : βιβλιογραφία / Μητροπολίτου Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων Ιεζεκιήλ του από Βελανιδίας. - Εν Αθήναις : Τύποις "Φοίνικος", 1929. - 11 σ. , 25 εκ.

Ανατύπωσις εκ της "Θεολογίας" της Αρχιεπισκοπής Αθηνών.


Canon law--Orthodox Eastern Church.


Constantinople (Ecumenical Patriarchate)
Koha by