Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library
Οικονόμου, Ηλίας Βασ.

Οι ερμηνευτικοί λογότυποι : (τα στοιχειώδη συστατικά της πατερικής ερμηνευτικής) / υπό Ηλία Β. Οικονόμου. - [χ.τ.] : [χ.ε.], [1982?] - σ. [627]-671, [990]-1050 : εικ., διαγ/τα , 25 εκ.

Ανάτυπον εκ της Θεολογίας, Τόμος ΝΓ', τεύχη 3-4.

Περιέχει βιβλιογραφικές παραπομπές.


Bible.--Old Testament.--Genesis--Criticism, interpretation, etc.--History--Early church, ca. 30-600.
Αγία Γραφή.--Παλαιά Διαθήκη.--Γένεσις--Αποσπάσματα.
Αγία Γραφή.--Παλαιά Διαθήκη.--Γένεσις--Κριτική, ερμηνεία, κλπ.--Ιστορία--Πρώϊμη εκκλησία, περ. 30-600.
Bible.--Old Testament.--Genesis--Hermeneutics.
Bible.--Old Testament.--Genesis--Language, style.
Bible.--Old Testament.--Genesis--Quotations.

Αγία Γραφή
Supported by DHD Solutions

Powered by Koha