Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library

Συμβολή εις την ιστορίαν των Μητροπόλεων Νικαίας (Πειραιώς) και Λαγκαδά (Θεσσαλονίκης). /

Βασίλειος Ατέσης Γ., Μητροπολίτης πρ. Λήμνου, 1901-1983.

Συμβολή εις την ιστορίαν των Μητροπόλεων Νικαίας (Πειραιώς) και Λαγκαδά (Θεσσαλονίκης). / Βασιλείου Γ. Ατέση Μητροπολίτου Πρ. Λήμνου. - Αθήναι : [χ.ε.], 1974. - 46 σ. , 24 εκ.

Εκ του αρχείου μου ΙΔ'.

Περιέχει βιβλιογραφικές παραπομπές.


Ορθόδοξος Εκκλησία της Ελλάδος. Ιερά Μητρόπολις Νικαίας.
Ορθόδοξος Εκκλησία της Ελλάδος. Ιερά Μητρόπολις Λαγκαδά, Λητής και Ρεντίνης.
Koha by