Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library

Αρχαιολογικά - λειτουργικά /

Πάλλας, Δημήτριος Ι., 1907-1995.

Αρχαιολογικά - λειτουργικά / Δ. Ι. Πάλλα. - Εν Αθήναις : Τυπογραφείον Μυρτίδου, 1950. - σ. [265]-313 : εικ., σχεδ/τα , 24 εκ.

Ανατύπωσις εκ του Κ' τόμου (1950) της Επετηρίδος της Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών.

Περιέχει βιβλιογραφικές παραπομπές.


Church buildings--Names.--Greece
Orthodox Eastern church buildings--Names.--Greece
Church architecture--Greece.


Monasteries--Names.--Greece
Koha by