Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library

Ασματική Ακολουθία, Βιογραφία και Παρακλητικός Κανών του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Αλεξίου "του Ανθρώπου του Θεού".

Ασματική Ακολουθία, Βιογραφία και Παρακλητικός Κανών του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Αλεξίου "του Ανθρώπου του Θεού". - Αθήναι : [Εκ του Τυπογραφείου της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος], 1967. - 47 σ. : εικ. , 24 εκ.

"Εκδίδοται δαπάνη του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου Κλεισορρευμάτων και εγκρίσει του Σεβ. Μητροπολίτου Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ.κ. Θεοκλήτου". "ΙΖ' Μαρτίου".


Αλέξιος, ο Άνθρωπος το Θεού, Όσιος --Biography.


Συναξάρια.


Christian saints--Greece--Biography.
Koha by