Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library

Η παρ' Έλλησιν ενότης του Έθνους και της Θρησκείας :

Περαντώνης, Ιωάννης Μιχ.

Η παρ' Έλλησιν ενότης του Έθνους και της Θρησκείας : (Επιστολή προς τον Αρχιεπίσκοπον Καντερβουρίας) / Ιωάννου Μιχ. Περαντώνη. - Αθήναι : [χ.ε.], 1961 - 14, [1] , 25 εκ.

Καταλογογράφηση από το εξώφυλλο.
Koha by