Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library

Εγχειρίδιον κατά Χριστόν ηθικής /

Αντωνιάδης, Βασίλειος, 1851-1932

Εγχειρίδιον κατά Χριστόν ηθικής / υπό Βασιλείου Αντωνιάδου. - Εν Κωνσταντινουπόλει : Τύποις "Φαζιλέτ" Τάσσου Βακαλοπούλου, 1927. - 2 Τ. , 25 εκ.

Τ.1: Περιλαμβάνων το γενικόν μέρος -- T.2: Περιλαμβάνων το ειδικόν μέρος.


Christian ethics--Orthodox authors.
Koha by