Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library

Η Α. Μ. ο Βασιλεύς Παύλος επίτιμος διδάκτωρ της θεολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης.

Η Α. Μ. ο Βασιλεύς Παύλος επίτιμος διδάκτωρ της θεολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης. - [Αθήναι] : Έκδοσις Βασιλικού Εθνικού Ιδρύματος, 1955. - 28 σ. , 29 εκ.

Αναμνηστικό τεύχος.


Παύλος Α', Βασιλεύς των Ελλήνων, 1901-1964.
Paul I, King of the Hellenes, 1901-1964.
Koha by