Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library

Ο παροιμιακός λόγος των Ηπειρωτών :

Λουκάτος, Δημήτριος Σ., 1908-2003.

Ο παροιμιακός λόγος των Ηπειρωτών : (Στοιχεία από τη συλλογή Δημητρίου Σαλαμάγκα) / Δημητρίου Σ. Λουκάτου ; χορηγία κας Ηλέκτρας Δ. Σαλαμάγκα. - Αθήναι : Ηπειρωτική Εταιρεία Αθηνών, 1976. - 36 σ. , 25 εκ. - Βιβλιοθήκη Ηπειρωτικής Εταιρείας Αθηνών ; αρ. 45 .


Σαλαμάγκας, Δημήτρης Σ., 1894-1965.


Proverbs, Greek (Modern)
Koha by