Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library

Ο Γαβριήλ ντ΄ Ανούντσιο εις την ζωήν και εις την τέχνην :

Γκριλλεντζόνι, Καρλαλμπέρτο.

Ο Γαβριήλ ντ΄ Ανούντσιο εις την ζωήν και εις την τέχνην : Περίληψις της Διαλέξεως / Καρλαλμπέρτο Γκριλλεντζόνι. - Αθήναι : Ιταλικόν Ινστιτούτον Ανωτέρων Σπουδών, 1933. - 11 σ. , ; 24 εκ.


D'Annunzio, Gabriele, 1863-1938.
Koha by