Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library

Υπόμνημα προς την Θεολογικήν Σχολήν του Πανεπιστημίου Αθηνών /

Γαλίτης, Γεώργιος Αντ., 1926-

Υπόμνημα προς την Θεολογικήν Σχολήν του Πανεπιστημίου Αθηνών / Γεωργίου Αντ. Γαλίτη - [Εν Αθήναις] : [χ.ε.], [1963] - 37 σ. , 25 εκ.
Koha by