Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library

Το έργον της Επιτροπής Οικονομιών.

Το έργον της Επιτροπής Οικονομιών. - Εν Αθήναις : Εκ του Εθνικού Τυπογραφείου, 1925. - ια', 495 σ. : πίνακ. , 24 εκ.


Finance, Public--Greece.
Koha by