Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library

Αφιέρωμα στον Πολύδωρο Παπαχριστοδούλου.

Αφιέρωμα στον Πολύδωρο Παπαχριστοδούλου. - Αθήναι : Τύποις: I. Ροσσολάτου, 1967. - σ. [391]-466 : πορτρ. , 26 εκ. - Εταιρεία Θρακικών Μελετών , 154 .

Ανάτυπον εκ του 33ου τόμου του Αρχείου του Θρακικού Λαογραφικού και Γλωσσικού Θησαυρού.


Παπαχριστοδούλου, Πολύδωρος, 1886-1967.
Koha by