Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library

Η ιστορία των θρησκευμάτων ως επιστήμη :

Φιλιππίδης, Λεωνίδας Ιω., 1898-1973.

Η ιστορία των θρησκευμάτων ως επιστήμη : Μάθημα εναρκτήριον εκφωνηθέν δημοσία εν τη αιθούση της Νομικής Σχολής του Πανεπιστήμιου τη 1η Απριλίου 1935 / Λεωνίδου Ιωάν. Φιλιππίδου. - Αθήναι : Τύποις "Πυρσού", 1935. - 48 σ. , 25 εκ.

Περιέχει βιβλιογραφικές παραπομπές.


Religions--History.
Koha by