Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library

Εβδομηκονταπενταετηρίς της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής 1844-1919 :

Εβδομηκονταπενταετηρίς της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής 1844-1919 : Πανηγυρικός τόμος εκδοθείς υπό του καθηγητικού συλλόγου της Σχολής επί τη εβδομηκονταπενταετηρίδι αυτής. - Εν Αθήναις : Τυπογραφείον Παρασκευά Λεώνη, 1920. - 696 σ. : πορτ., φωτ., μουσική , 24 εκ.

Περιέχει βιβλιογραφικές παραπομπές.


Ριζάρειος Εκκλησιαστική Σχολή (Αθήνα)
Koha by