Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library

Τις ο συγγραφεύς της προς Εβραίους επιστολής; /

Τσάρνιτς, Αιμιλιανός Μ.

Τις ο συγγραφεύς της προς Εβραίους επιστολής; / Αιμιλιανού Ν. Τσάρνιτς, πτυχιούχου της Θεολογικής Σχολής Βελιγραδίου. - Αθήναι : [χ.ε.], 1954. - 88 σ. , 25 εκ.

Δαπάναις του Οικουμενικού Συμβουλίου Εκκλησιών.

Εναίσιμος επί διδακτορία διατριβή υποβληθείσα εις την Θεολογικήν Σχολήν του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Περιέχει βιβλιογραφία.


Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών--Διατριβές.


Bible.--New Testament.--Hebrews--Criticism, interpretation, etc.
Bible.--New Testament.--Hebrews--Commentaries.--Commentaries.


Dissertations, Academic--Greece.
Koha by