Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library

Τα κατά την εβδομηκοστήν πέμπτην αμφιετηρίδα της ιδρύσεως του Εθνικού Πανεπιστημίου (1837-1912)

Τα κατά την εβδομηκοστήν πέμπτην αμφιετηρίδα της ιδρύσεως του Εθνικού Πανεπιστημίου (1837-1912) Celebration du soixante-quinzieme anniversaire de la fondation de l' Universite Nationale de Grece (1837-1912) Εθνικόν Πανεπιστήμιον : 1837-1912 Universite Nationale de Grece : 1837-1912 - Εν Αθήναις : Τυπογραφείον "Εστία" Μάϊσνερ & Καργαδούρη, 1912. - 394, [4] σ. : εικ. , 24 εκ.

Πρόσθετη σ.τ. στα γαλλικά: Celebration du soixante-quinzieme anniversaire de la fondation de l' Universite Nationale de Grece (1837-1912)


Κείμενα σε ελληνικά, γαλλικά, γερμανικά, αγγλικά, ιταλικά και λατινικά.


Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών--Anniversaries etc.
Koha by