Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library
Τεσσαρακονταετηρίς της καθηγεσίας Κ. Σ. Κόντου : φιλολογικαί διατριβαί υπό των μαθητών και θαυμαστών αυτού προσφερόμεναι. - Εν Αθήναις : Τύποις Π. Δ. Σακελλαρίου, 1909. - δ', 457 σ. : πορτρ., σχεδ/τα, πίνακ. , 25 εκ.

Περιέχει βιβλιογραφικές παραπομπές.


Κόντος, Κωνσταντίνος Στ., 1834-1909.


Philologists--Greece--Biography.
Greek philology, Modern.
Supported by DHD Solutions

Powered by Koha