Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library

Χαρακτηρισμός της λατινικής γλώσσης /

Weise, Oskar, 1851-1933.

Χαρακτηρισμός της λατινικής γλώσσης / Oscar Weise , κατά μετάφρασιν εκ της Γ' εκδόσεως υπό Γεωργίου Κ. Γρατσιάτου. - Εν Αθήναις : Τύποις Π. Δ. Σακελλαρίου, 1905. - 241, [1] σ. , 24 εκ. - Βιβλιοθήκη Μαρασλή. Συλλογή εκκρίτων επιστημονικών ξένων τε εν ελληνική μεταφράσει και πρωτοτύπων συγγραμμάτων . - Βιβλιοθήκη Μαρασλή. .

Περιέχει βιβλιογραφικές παραπομπές και ευρετήριο.


Το βιβλίο διατίθεται και σε ψηφιακή μορφή.


Latin language.
Koha by