Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library

Περί του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου :

Βασίλειος Γ', Οικουμενικός Πατριάρχης. 1846-1929.

Περί του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου : μελέτη / υπό του Μητροπολίτου Αγχιάλου Βασιλείου. - Εν Αθήναις : Τύποις Π. Δ. Σακελλαρίου, 1903. - 192, [1] σ. , 24 εκ. - Βιβλιοθήκη Μαρασλή. Συλλογή εκκρίτων επιστημονικών ξένων εν τε ελληνική μεταφράσει και πρωτοτύπων συγγραμμάτων . - Βιβλιοθήκη Μαρασλή. .


Το βιβλίο διατίθεται και σε ψηφιακή μορφή.


Gregory, of Nazianzus, Saint.
Γρηγόριος ο Θεολόγος, ο Ναζιανζηνός, Άγιος, π. 327-π. 390.
Koha by