Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library
Χατζιδάκις, Γεώργιος Ν., 1848-1941.

Έλεγχοι και κρίσεις / υπό Γ. Ν. Χατζιδάκι. - Εν Αθήναις : Εκ του τυπογραφείου Π. Δ. Σακελλαρίου, 1901. - [417]-712 σ. , 20 εκ.

"Μετατύπωσις εκ του ΙΓ' τόμου της Αθηνάς" --σ.τ.

Ελέγχου αναίρεσις -- Βιβλιοκρισία.
Supported by DHD Solutions

Powered by Koha