Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library

Δοκίμιον συμβολικής :

Ανδρούτσος, Χρήστος, 1869-1935.

Δοκίμιον συμβολικής : Εξ' απόψεως Ορθοδόξου / Υπό Χρήστου Ανδρούτσου. - Εν Αθήναις : Εκ του Τυπογραφείου Διονυσίου Γ. Ευστρατίου, 1901. - 358 σ. , 22 εκ.


Το βιβλίο διατίθεται και σε ψηφιακή μορφή.


Orthodox Eastern Church--Doctrines.
Koha by