Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library
Θεοτοκάς, Μιχαήλ Γ.

Νομολογία του Οικουμενικού Πατριαρχείου : ήτοι της Ι. Συνόδου και του Δ.Ε.Μ. συμβουλίου επί του αστικού, κανονικού και δικονομικού δικαίου από του έτους 1800 μέχρι του 1896. Μετά σημειώσεων / Μιχαήλ Γ. Θεοτοκά. - Εν Κωνσταντινουπόλει : Εκ του Τυπογραφείου "Νεολόγου", 1897. - 7φ.+519+1λ. σ. , 25 εκ.

Περιέχει ευρετήριο.

Ηλιού-Πολέμη, *1897.538.


Το βιβλίο διατίθεται και σε ψηφιακή μορφή.


Ορθόδοξος Ανατολική Εκκλησία.
Οικουμενικόν Πατριαρχείον (Κωνσταντινούπολις)
Οικουμενικόν Πατριαρχείον (Κωνσταντινούπολις)
Orthodox Eastern Church--19th century.


Authors, Greek (Modern)--19th century.
Greek imprints--Publishing--Turkey--Istanbul--History--19th century.
Κανονικό δίκαιο--Ορθόδοξος Ανατολική Εκκλησία.
Canon law--Orthodox Eastern Church.
Εκκλησιαστικό δίκαιο--Ορθόδοξος Ανατολική Εκκλησία.
Ecclesiastical law--Orthodox Eastern Church.


Turkey--Imprints--19th century.
Κωνσταντινούπολις (Οικουμενικόν Πατριαρχείον)
Constantinople (Ecumenical Patriarchate)
Supported by DHD Solutions

Powered by Koha