Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library

Πλάτωνος Απολογία Σωκράτους /

Πλάτων, περ. 427-348/7 π.Χ.

Πλάτωνος Απολογία Σωκράτους / Απολογία Σωκράτους εκδοθείσα μετά σχολίων υπό Γεωργίου Μιστριώτου ___. - Αθήνησι : Εκ του Τυπογραφείου Π. Δ. Σακελλαρίου, 1889. - 160 σ. , 23 εκ.

Περιέχει βιβλιογραφία: σ. 63-64.

Ηλιού-Πολέμη, *1889.712.


Το βιβλίο διατίθεται και σε ψηφιακή μορφή.


Plato, ca. 427-348/7 B.C. Apology.
Πλάτων, περ. 427-348/7 π.Χ. Απολογία.


Greek imprints--Publishing--History--Greece--Athens--19th century.


Greece--Imprints--19th century.
Koha by