Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library
Rhodoman, Lorenz, 1546-1606.

Ποίησις χριστιανή Παλαιστίνης, ήτοι Αγίας Ιστορίας, βιβλία εννέα = Poesis christiana : Palaestinae, seu, Historiae sacrae, libri nouem. Ubi ex S. Bibliis, Josepho, Historia Ecclesiastica, et aliunde, continua serie recitantur praecipua, quae in Palestina seu Terra Sancta, ab ultima inde memoria, ad hanc ferme aetatem usque, Deus, S. Patres, Judices, Reges, Prophete, Ethnarhae, Pontifices, Macedones, Asmonaei, Herodes, Christus, Apostoli, Romani, Agareni, Turcae et Argonautae nostri allique interim gesserunt / Poesis christiana Palaestinae Αγίας Ιστορίας βιβλία εννέα autore Laurentio Rhodomano. Ad usum scholasticae Juventutis graecolatina poesi ita concinnati, ut ab omnibus ubique Christianis bonarum artium studiosis, cum fructu et voluptate, legi possint. - Francofurdi : Apud Andreae Wecheli heredes, Claudium Marnium & Ioan[nem] Aubrium, M.D.LXXXIX [=1589] - 322, [2] p. ; 24 cm.

Errata: p. 322. Includes index. Preface signed by M. Gerandro Neander. Woodcuts: printer's devices (t.p. and variant on verso of final leaf), head-pieces and initials. -- Printed marginalia, decorative initials.

Adams, R459. Καχριμάνης, Νικ., 34.


Το βιβλίο διατίθεται και σε ψηφιακή μορφή.


Parallel Greek text and Latin translation on facing pages; prefatory material in Latin.

47042548


Early printed books--Germany--Frankfurt--16th century.


Palestine--History--Poetry.

PA5360.R5 / P6
Supported by DHD Solutions

Powered by Koha