Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library

Η Αγία και Οικουμενική εν Φλωρεντία γενομένη σύνοδος.

Η Αγία και Οικουμενική εν Φλωρεντία γενομένη σύνοδος. Concilium florentinum Council Florence Grece - [Ετυπώθη εν Ρώμη] : [δια Φρανγκίσκου Ζανέτου], Έτει της θεογονίας αφοζ' [=1577] - [4], 406, [2] σ. , 30 εκ.

Edited by Matthaeus Devarius. Cf. Concilium Florentinum documenta et scriptores, ser. B, v. 5, fasc. 1, p. XLIII. Contains the proceedings of the holy ecumenical council of Florence, under Pope Eugenius IV, and three discourses and five treatises by Georgios Scholarios (later Gennadius II, Patriarch of Constantinople). Woodcut ornaments on title page, woodcut head-pieces, initials; printed marginal notes. Imprint from colophon (recto of final leaf).

Πρακτικά της Αγίας και Οικουμενικής συνόδου, της εν Φλωρεντία γενομένης, επί Ευγενίου Τετάρτου ακρου Αρχιερέως -- Γεωργίου Σχολαρίου προς τους εν τη ειρημένη συνόδω Γραικούς περί ειρήνης και της προς τους Λατίνους ομονοίας, λόγοι τρεις -- Γενναδίου του Σχολαρίου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως συντάγματα πέντε, εν οις ___ [authorship doubtful]

Καχριμάνης, Νικ., 28. Adams, F616.


Το βιβλίο διατίθεται και σε ψηφιακή μορφή.

97171402


Orthodox Eastern Church--Relations--Catholic Church--Early works to 1800.
Catholic Church--Relations--Orthodox Eastern Church--Early works to 1800.


Council of Florence Florence, Italy) (1438-1445 : --Early works to 1800.


Councils and synods, Ecumenical--Early works to 1800.
Theology--Early works to 1800.

BX830.A4 / G7 1577
Koha by