Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library

Συλλογή των περί Μέσης Εκπαιδεύσεως ιδία ισχυόντων νόμων, Β. Διαταγμάτων, εγκυκλίων διαταγών από του 1833-1899 έτους /

Δημητριάδης, Σωκράτης Χ.

Συλλογή των περί Μέσης Εκπαιδεύσεως ιδία ισχυόντων νόμων, Β. Διαταγμάτων, εγκυκλίων διαταγών από του 1833-1899 έτους / εκδοθείσα υπό Σωκράτους Χ. Δημητριάδου. - Εν Αθήναις : Εκ του Τυπογραφείου Π. Δ. Σακελλαρίου, 1899. - 2φ.+334 σ. ; 24 εκ.

"Εγκρίσει του Υπουργείου των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως".

Ηλιού-Πολέμη, *1899.886.


Το βιβλίο διατίθεται σε ψηφιακή μορφή από τις δημόσιες βιβλιοθήκες.


Education, Secondary--History--Greece--19th century.
Authors, Greek (Modern)--19th century.
Greek imprints--Publishing--History--Greece--Athens--19th century.


Greece--Imprints--19th century.
Koha by