Βιβλιοθήκη της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Rizarios Ecclesiastical School Library
Εικοσιπενταετηρίς της καθηγεσίας Κωνσταντίνου Σ. Κόντου. - Εν Αθήναις : Εκ της Τυπογραφίας της Βασιλικής Αυλής Νικολάου Γ. Ιγγλέση, 1893. - 4φ.+397+3λ. σ. , ; 24 εκ.

Ηλιού-Πολέμη, *1893.223.


Το βιβλίο διατίθεται και σε ψηφιακή μορφή.


Κόντος, Κωνσταντίνος Στ., 1834-1909.


Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών--History--19th century.


Authors, Greek (Modern)--19th century.
Greek imprints--Publishing--History--Greece--Athens--19th century.
Universities and colleges--Greece--Athens.
Philologists--Greece--Biography.
Greek philology, Modern.


Greece--Imprints--19th century.
Supported by DHD Solutions

Powered by Koha